Sotskova Svetlana Nikolaevna

Place of work

Organization:
GPOU TO "Tul'skii gosudarstvennyi kommunal'no-stroitel'nyi tekhnikum"
Position:
преподаватель спецдисциплин

Author's articles(0)