Наши авторы из организации GBOU VO "Bashkirskaia akademiia gosudarstvennoi sluzhby i upravleniia pri Glave Respubliki Bashkortostan"