Наши авторы из организации FGBOU VO "Groznenskii gosudarstvennyi neftianoi tekhnicheskii universitet imeni akad.M.D. Millionshchikova"