Наши авторы из организации FGBOU VO "Novosibirskii gosudarstvennyi arkhitekturno-stroitel'nyi universitet (Sibstrin)"