List of publications on a keyword: «качество жизни населения»