Наши авторы из организации FGBOU VO "Nizhegorodskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet im. R.E. Alekseeva"